The British Institute grundades 1972 i Stockholm och har under åren utvecklat olika utbildningsstrategier för att möta kraven inom näringsliv, förvaltning och övriga organisationer. Vi samarbetar med internationellt erkända språkskolor, organisationer och universitet och vår vision är att överbrygga kulturella och språkliga hinder för ett bättre internationellt klimat.

Vi är stolta över att vara en professionell och pålitlig utbildningspartner som förstår den internationella marknaden.

I våra centralt belägna lokaler vid Gamla Stan i Stockholm, men även ute hos kunden, erbjuder vi högkvalitativ, målinriktad och praktisk språkutbildning för näringslivet och offentlig förvaltning. Vi höjer deltagarens språkliga kompetens och utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i krävande situationer.

Våra kärnvärderingar är:

  • Kvalitet och Utveckling
  • Service och Engagemang
  • Kunskap och Professionalism

Varför välja språkutbildning genom The British Institute?

Globalisering innebär ökade krav på språk och kommunikationskunskaper för alltfler inom den offentliga sektorn och näringslivet och detta gäller inte bara personer i ledande positioner – säljare, administratörer och receptionister bland många fler behöver kunna arbeta på ett representativt och effektivt sätt på engelska.

Samtliga lärare som arbetar för The British Institute har engelska som sitt modersmål, har lärarutbildning samt vidare/högskoleutbildning i olika ämnen och inriktningar.

Vårt lag representerar engelska som ett globalt språk; vi har lärare från USA och Kanada, Australien, Sydafrika och självklart Storbritannien. Våra översättare översätter alltid till sitt modersmål för att försäkra om tydlighet och nyansrikedom.