Kommunikation mellan olika kulturer
En språkcoach hjälper dig att fungera bättre och nå ut i vår multikulturella värld.

Genom coachande samtal på engelska uppnår du följande: 

  • Du kommer att förbättra din kommunikation och därmed resultat vilket leder till ökad motivation och högre kvalitet på utfört arbete.
  • Genom coachsamtalen kommer du fram till bättre möjligheter att använda din förmåga och dina resurser.
  • Större språklig kompetens leder till större flexibilitet och säkerhet inför förändringar.
  • Allmänt kommer du att kunna njuta av smidigare kompentensutveckling för dig och dina medarbetare vilket leder till en effektivare arbetsmiljö för alla.