Repetition och utveckling av din engelska

För dig som ’kan’ engelska men som behöver en uppdatering och uppfriskning av dina kunskaper.

Framförallt muntlig träning med diskussioner runt olika aktuella ämnen samt grundläggande och stödjande skrivövningar. Hitta orden och våga tala när du måste och/eller när chansen ges. 

Hos dig, ditt företag, eller online. I grupp eller individuellt. när det passar dig/er.

När: 12 lektioner; en gång i veckan under 6 veckor (2 lektioner @ 45 min./möte i grupp, 1 lektion @ 60 min. individuellt)

Avgift: Grupp SEK 4 380.- /pers. exkl. moms (min. 4 deltagare)

Individuellt SEK 5 700.- exkl. moms