Brush up your English

Repetition och utveckling av din engelska – konversationskurs med diskussioner runt olika aktuella ämnen samt grundläggande skrivövningar. Hitta orden och våga tala när du måste och/eller när chansen ges.

När det passar dig.

Utveckla ditt språk! Behärska nyanserna!

För er som redan nu behärskar det grundläggande och som vill gå vidare och träna det som krävs för att kommunicera på engelska på ett nyanserat och professionellt sätt. Fokus på muntlig träning under lektionerna med andra ord både vad du säger och hur du säger det, och med skriftliga övningar som läxor. 

När det passar dig.

Presentationer

Utveckla din säkerhet och auktoritet i muntlig presentation på engelska. Under tre mötestillfällen tränar vi ”hands-on” uttryck och presentationsteknik.

När det passar dig.

Effektiva möten och framgångsrika förhandlingar

Muntlig språkträning som förberedelse inför internationella möten.

När det passar dig.