Vi har ett brett utbud av tjänster för fjärrutbildning. Är du osäker på vad du behöver, eller vad det kostar? Kontakta oss så kan vi förklara vilka tjänster som passar dig och berätta mer. Kurser startar året runt. Du bestämmer!

Skype

Skype kan användas för fjärrutbildning både i grupp och individuellt.

Skype för Företag

Microsoft har beslutat att ersätta Skype för Företag med Teams från och med 31e juli 2021. Därför erbjuder de idag istället möjlighet till fjärrutbildning, både i grupp och individuellt, via Teams.

Teams

Teams är den programvara som utgör navet för samarbete inom Office 365 sfären. Eftersom Teams tillhandahåller alla de verktyg som krävs för att inom ett team kommunicera och utbyta information så utgör det också en ypperlig utbildningsplattform. Kontakta oss för mer information.


Vi tillmötesgår dina behov