Speglar era texter vilka ni är och det ni vill säga?

Det är lätt att ha bråttom när man skapar viktiga kommunikations- och marknadsföringskanaler som till exempel en websida eller en sales pitch. Idag är det websidan som oftast är den första kontakten man har med nya företag och organisationer.
En sales pitch måste fånga kundens intresse och inge förtroende. Du får en chans, det är svårt om inte omöjligt att korrigera det som redan uppfattats och lästs av besökaren/den potentiella kunden/samarbetspartner.
Språket är oerhört viktigt – det visar vem du är.
I en uppsats skriven av en student på Stockholms Universitet visar författaren att hela 67% av det första intrycket ligger i språket; både i hur man talar och vad man säger. Vi hjälper dig med att granska dina viktiga texter och lyfter dem till den nivå du vill vara på genom effektiv språkgranskning. Våra översättare/språkgranskare har lång och gedigen erfarenhet av såväl olika ämnesområden som olika typer av media. 
Example of a newsletter  – before proof reading
Don’t loose business by not having a professional sales force. Our company is training and supporting sales teams since over 15 years ago. We are working together with internationally notorious experts for providing the best thinkable results. These consults compliment our own personal for to create an unbeatable team of trainers and their ready to take on a assignment with you’re organisation soon. Our objective is to contribute to a good business activity for you in future.
Call us today for an impartially discussion for your necessities!”
And after proof reading
Don’t lose business by not having a professional sales force. Our company has been training and supporting sales teams for over 15 years. We work together with internationally renowned experts to deliver the best conceivable results. These consultants complement our own staff to create an unbeatable team of trainers, and they’re available now to take on an assignment with your organisation. Our objective is to help you do better and more successful business in the future. Call us today for an impartial discussion of your needs!