Vi erbjuder 1- och 2-dagars öppna workshops för yrkesverksamma som arbetar i en internationell miljö. I små grupper (max 6 deltagare) tränar vi – “hands-on” – de färdigheter som behövs inom den professionella miljön; “face-to-face” kontakter, telefon kontakter och hur man skriver e-post, korta rapporter osv. Våra workshops ger dig en chans att repetera “gamla” kunskaper och/eller att få inspiration inför nya “resor” inom din yrkesengelska.

One-day professional language skills workshops

a)  ’Write right’ Professional writing skills (PWS) – 1 dag

När25/1, 22/2, 26/4, 24/5 kl. 09.00-11.45 & 12.45-15.00 
Avgift6 lektioner, SEK. 2 850.-/pers. exkl. moms

b)   ’Speak up’ – Professional oral skills (POS) – 1 dag

När26/1, 23/2, 27/4, 25/5 kl. 09.00-11.45 & 12.45-15.00 
Avgift6 lektioner, SEK. 2 850.-/pers. exkl. moms

Two-day professional language skills workshops

Har du haft din utvecklingssamtal?
Vad sägs om en engelskspråkiga hälsokontroll?
Det är kanske dags för några lagningar och till och med rekonditionering?
Du kan till och med dra nytta av en uppgradering!
Titta i så fall på vår två-dagars workshop för språkfärdigheter. Vi erbjuder den flera gånger under året – och som alltid har vi små grupper på max. sex deltagare.
Vi arbetar praktiskt och hjälper dig att aktivera dina färdigheter inom både det muntliga och det skriftliga genom att jobba med följande områden:
Presentera dig själv – träna på att gör en kort presentation av vem du är och vad du gör.
Öka självförtroendet i telefonen – standardfraser och uttryck som används i samtal och möten via telefon och hur man minimerar missförstånd.
Skriva rätt – öva och producera bra formella och informella texter, t.ex. e-postmeddelanden, rapportet osv.
’Relationship building’ och umgänge bland olika kulturer – diskussioner kring vad som fungerar och inte fungerar, vilka ämnen som fungerar och vilka man ska undvika.

När28-29 jan, 25-26 feb, 29-30 april, 27-28 maj 9.00-11.45 & 12.45-15.00
Avgift12 lektioner, SEK. 5700.-/pers. exkl. moms