Vi fortsätter att erbjuda våra populära språkstödskurser för ungdomar (14-18 år) under loven.
Deltagarna ges tillfälle att repetera grundläggande grammatik vid behov men än viktigare får de möjlighet att träna på muntlig språkproduktion.

Deltagarna kommer att delas upp i grupper utifrån ålder och språkkunskaper.

När: v.9, 2-4 mars, v.13, 29-31 mars

3 halvdagar (12 lektioner 9.00-12.00 eller 13.00-16.00)

Avgift: SEK. 4 500.-/pers. exkl. moms.