Vi vill påminna er om fördelarna med online utbildning även i höst när många av er fortsätter att arbetar hemifrån.

Numera kommunicerar många av våra studenter regelbundet med hjälp av olika digitala medier och via telefon. Denna form av kommunikation används naturligtvis i ännu större utsträckning idag. 

Vi har betydande erfarenhet av att utbilda våra elever digitalt, dvs via de medier de arbetar inom och vi skulle därför i dessa dagar vilja nå ut till både gamla och nya studenter och påminna er om möjligheten att boka in ett eller flera möten via Skype, Teams, telefon och e-mail.

Vårt team är också tillgängligt för att förse er med korrekturläsning och översättningsstöd just nu. Detta gäller kortare texter som behövs med mycket kort varsel, inom 24 timmar, och naturligtvis längre dokument av mindre brådskande karaktär.

Hör av dig idag!

tel: 08-545 45 370

email: info@britishinstitute.se